Bórax bezvodý

  • Manufacturers Supply Industry Borax Anhydrous

    Výrobcovia dodávajú priemyslu bezvodý bórax

    Pomaly sa rozpustí v metanole za vzniku roztoku s koncentráciou 13-16 %.vodný roztok je slabo zásaditý, nerozpustný v alkohole.

    Bezvodý bórax je produkt získaný pri zahriatí bóraxu na 350-450 ℃.Keď sa umiestni na vzduch, môže sa hygroskopicky zmeniť na dekahydrát bóraxu alebo pentahydrát bóraxu.