Lúhovacia chemikália

 • Ferrous Sulfate Heptahydrate (Iron Vitriol)

  Heptahydrát síranu železnatého (železný vitriol)

  Môže sa použiť ako redukčné činidlo v zariadeniach na galvanické pokovovanie, ako flokulant v priemyselných odpadových vodách, ako zrážadlo v tlačiarenských a farbiarňach, ako surovina pre rastliny železnej červenej, ako surovina pre pesticídne rastliny, ako surovina pre hnojivo pre rastliny, ako hnojivo pre kvety síranu železnatého atď.

 • Sodium Hydroxide Granules Caustic Soda Pearls

  Granule hydroxidu sodného Perly hydroxidu sodného

  Perly hydroxidu sodného sa získavajú z hydroxidu sodného. Je to pevná biela, hygroskopická látka bez zápachu.Perly hydroxidu sodného sa ľahko rozpúšťajú vo vode, pričom sa uvoľňuje teplo.Produkt je rozpustný v metylalkoholoch a etylalkoholoch.

  Hydroxid sodný je silný elektrolyt (úplne ionizovaný v kryštalickom aj v roztoku). Hydroxid sodný nie je prchavý, ale ľahko stúpa na vzduchu ako aerosól.Je nerozpustný v etyléteri.