Rafinácia

 • Industrial Soda Ash Sodium Carbonate

  Priemyselná sóda uhličitan sodný

  ľahký uhličitan sodný je biely kryštalický prášok, ťažký uhličitan sodný je biela jemná častica.

  Priemyselný uhličitan sodný možno podľa použitia rozdeliť na: I. kategóriu ťažký uhličitan sodný na použitie v priemysle a II. kategóriu uhličitan sodný na použitie v priemysle.

 • Manufacturers Supply Industry Borax Anhydrous

  Výrobcovia dodávajú priemyslu bezvodý bórax

  Pomaly sa rozpustí v metanole za vzniku roztoku s koncentráciou 13-16 %.vodný roztok je slabo zásaditý, nerozpustný v alkohole.

  Bezvodý bórax je produkt získaný pri zahriatí bóraxu na 350-450 ℃.Keď sa umiestni na vzduch, môže sa hygroskopicky zmeniť na dekahydrát bóraxu alebo pentahydrát bóraxu.