Uhličitan sodný

  • Industrial Soda Ash Sodium Carbonate

    Priemyselná sóda uhličitan sodný

    ľahký uhličitan sodný je biely kryštalický prášok, ťažký uhličitan sodný je biela jemná častica.

    Priemyselný uhličitan sodný možno podľa použitia rozdeliť na: I. kategóriu ťažký uhličitan sodný na použitie v priemysle a II. kategóriu uhličitan sodný na použitie v priemysle.